PROIECTE DE CONSULTANŢĂ

Proiecte de consultanță în anul 2015:

 

1. Consultanţă privind documentaţia necesară în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile prin Programul Operaţional Competitivitate (POC-A.1-A.1.1.1-F-2015)

Axa prioritară 1: CDI în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor

Tip proiect: Proiecte de investiţii pentru instituţii publice de CD / universităţi

Acţiunea 1.1.1: Mari infrastructuri de CD – competiţie 2015

Beneficiar: Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000, Măgurele

Număr de înregistrare proiect: P_36_594, Buget: 57260630 lei

Titlu proiect: Centrul de cercetare a mediului şi observarea Terrei

 

2. Consultanţă privind documentaţia necesară în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile prin Programul Operaţional Competitivitate (POC-A.1-A.1.1.4-E-2015)

Axa prioritară 1: CDI în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor

Tip proiect: Proiecte CD pentru atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate

Acţiunea 1.1.4: Atragerea de personal din străinătate – competiţie 2015

Beneficiar: Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare – IMNR

Număr de înregistrare proiect: P_37_776, Buget: 4343890 lei

Titlu proiect: Metode inovative pentru cresterea proprietatilor de stocare a energiei termice la temperaturi ridicate a materialelor cu schimbare de faza - ENERHIGH

 

3. Consultanţă privind fundamentarea documentaţiei necesare în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile prin Programul Operaţional Competitivitate (POC-A.1-A.1.2.3-G-2015)

Axa prioritară 1: CDI în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor

Tip proiect: Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe

Acţiunea 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe – competiţie 2015

Beneficiar:

1. Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Chimico-Farmaceutică ICCF Bucureşti

 Număr de înregistrare proiect: P_40_406, Buget: 13395420 lei

Titlu proiect: Noi tehnologii şi produse pentru sănătate

2. Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare – IMNR

Număr de înregistrare proiect: P_40_397, Buget: 4865571 lei

Titlu proiect: Promovarea tehnologiilor neconvenţionale eco-eficiente de recuperare a metalelor utile din deşeuri industriale prin crearea de parteneriate pentru transfer de cunoştinţe cu agenţi economici

3. Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Microtehnologie – IMT Bucureşti

Număr de înregistrare proiect: P_40_283, Buget: 13437500 lei

Titlu proiect: Parteneriat in exploatarea Tehnologiilor Generice Esentiale (TGE), utilizand o PLATforma de interactiune cu intreprinderile competitive (TGE-PLAT)