Servicii

CIT-IRECSON ofera urmatoarele servicii:

  • Informare tehnologică, audit tehnologic, veghe şi prognoză tehnologică
  • Asistenţă şi consultanţă pentru realizarea de modele experimentale şi prototipuri
  • Asistenţă şi consultanţă pentru exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală
  • Studii de impact socio-economic, marketing, promovare pentru implementarea cercetării în mediul economic
  • Baze de date cu rezultate ale cercetărilor în domeniul statisticilor economico-sociale
  • Baze de date cu produse şi tehnologii rezultate din cercetare
  • Diseminarea rezultatelor cercetărilor căt