PROIECTE NAŢIONALE

Titlu proiect: Dezvoltarea capacităţii de transfer şi comercializare a rezultatelor din cercetare în cadrul institutelor de cercetare şi a centrelor de cercetare aplicativă din România - implementarea unui model pilot

Număr contract: 10S/04.02.2015

Program de finanţare: Planul Sectorial

Auroritatea Contractantă: Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

Coordonator proiect : Universitatea POLITEHNICA Bucureşti

Parteneri:   

  • Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării INCDMTM, București
  • Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie – INCDTP, București
  • Centrul de Informare Tehnologică CIT-IRECSON, București
  • Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Inginerie Electrică – ICPE - CA, București
  • Asociația Romana de Transfer Tehnologic şi Inovare - ARoTT

Valoare: 1500000 lei

Durata: 16 luni

Scopul proiectului: Model pilot pentru funcţiunile de transfer şi valorificare a rezultatelor din cercetare / expertizei ştiinţifice şi tehnice a institutelor şi a centrelor de cercetare aplicativă din România, în vederea implementării

http://www.upb.ro/mmm/index.php

 

Titlu proiect: START-UP în doi paşi – educaţie antreprenorială bazată pe inovare şi ajutor de minimis, ID149776

Număr contract: POSDRU/176/3.1./S/149776

Program de finanţare: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa prioritară: 3 Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor

Domeniul major de intervenţie:3.1 Promovarea culturii antreprenoriale

Auroritatea Contractantă: Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia

Coordonator proiect: Camera de Comerţ şi Industrie Braşov

Parteneri:

  • Camera de Comerţ şi Industrie Bacău
  • Asociaţia Happy Moms
  • Centrul de Informare Tehnologică CIT-IRECSON, București

Valoare: 6.861.536,00 lei, din care valoare angajata in proiect 342.213,44 din care 6844,27 lei (2%) cofinantare

Durata: xxxx

Obiectiv general: Creşterea abilităţii persoanelor de a materializa idei de afaceri prin dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi manageriale

http://startup.ccibv.ro/