Proiecte finantate din fonduri structurale

Titlu proiect: Solidaritate şi responsabilitate socială

Numar contract: 127525

Program de finantare: POCU – Programul Operational Capital Uman

Autoritatea contractanta: Autoritatea de Management AM POCU

Coordonator proiect: ASOCIAŢIA CARITAS EPARHIAL GRECO-CATOLIC CLUJ

Parteneri: CIT-IRECSON Centrul de Informare Tehnologică si CENTRUL PENTRU AFACERI SOLIDARE

Valoare:

Durata:36 luni

Scopul proiectului: Proiectul are ca obiectiv dezvoltarea sectorului economiei sociale şi a bunăstării comunitare prin dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi manageriale pentru 105 persoane care doresc să înfiinţeze întreprinderi sociale şi prin sprijinirea înfiinţării a 21 de întreprinderi sociale şi oferirea unui suport financiar (până la 100000 euro).

Site-ul proiectului: http://antreprenoriateconomiesociala.ro

 

Titlu proiect: SolidarNET – o rețea de întreprinzători responsabili sociali

Numar contract: 127303

Program de finantare: POCU – Programul Operational Capital Uman

Autoritatea contractanta: Autoritatea de Management AM POCU

Coordonator proiect: Universitatea „George Bacovia”

Parteneri: CIT-IRECSON Centrul de Informare Tehnologică si CENTRUL PENTRU AFACERI SOLIDARE

Valoare: 13.811.603,55 lei

Durata:36 luni

Scopul proiectului: Prin proiect se dezvoltă oportunități crescute de înființare de noi afaceri sociale inovative prin acordarea unei subvenții de max. 462.380 lei pentru înființarea a 21 de întreprinderi sociale de către persoane fizice, cu reședința sau domiciliul în mediul rural sau urban în regiunile de implementare a proiectului, respectiv Nord-Vest, Nord-Est și Sud-Est și care intenționează să dezvoltarea unei afaceri sociale.

Site-ul proiectului: http://social.ugb.ro 

 

Titlu proiect: INVESTESTE IN TARA TA!

Numar contract:107510

Program de finantare: POCU – Programul Operational Capital Uman

Autoritatea contractanta: Autoritatea de Management AM POCU

Coordonator proiect: Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună (AEVB)

Parteneri: CIT-IRECSON Centrul de Informare Tehnologică, Primăria Municipiului Făgăraș şi Fundația Centrul de Resurse pentru Educație și Formare Profesională – CREFOP.

Valoare: 12.000.179,66 lei

Durata:36 luni

Scopul proiectului: este ca prin educatie non-formala antreprenoriala la nivel national, bazata pe inovare si transfer tehnologic, sa creasca abilitatea persoanelor de a materializa ideile de afaceri, acest fapt realizându-se prin promovarea culturii antreprenoriale bazata pe inovare, susţinerea si sprijinirea noilor afaceri înfiinţate.

Site-ul proiectului: http://investeste.aevb.ro 

                                  

Titlu proiect: Antreprenoriat prin inovare - dezvoltare inteligenta durabila in Regiunea Centru - INOV@RE

Numar contract:104174

Program de finantare: POCU – Programul Operational Capital Uman

Autoritatea contractanta: Autoritatea de Management AM POCU

Coordonator proiect: Fundația Centrul de Resurse pentru Educație și Formare Profesională – CREFOP.

Parteneri: CIT-IRECSON Centrul de Informare Tehnologică, Eu-Rom Training And Consultancy SRL si Consiliul Judetean Sibiu

Valoare: 11.885.355,27 lei

Durata:36 luni

Scopul proiectului: consta in dezvoltarea antreprenoriatului in reg Centru prin stimularea inițiativei antreprenoriale in rândul a 400 de persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă), prin sprijinirea lor pentru înființarea de afaceri inclusiv prin oferirea lor a unui suport financiar pentru 48 de afaceri prin oferirea de micro-granturi.

Site-ul proiectului: https://inovare.crefop.ro

                         

Titlu proiect: START-UP diaspora–valoare adăugată prin inovare la procesul formării avantajelor competitive ale României

Numar contract:107751

Program de finantare: POCU – Programul Operational Capital Uman

Autoritatea contractanta: Autoritatea de Management AM POCU

Coordonator proiect: Universitatea „George Bacovia”

Parteneri: CENTRUL PENTRU AFACERI SOLIDARE si CIT-IRECSON Centrul de Informare Tehnologică

Valoare: 10.662.767,17 lei

Durata:36 luni

Scopul proiectului:  înființarea a 36 start-upuri inovative ce vor genera pe termen scurt si lung noi locuri de muncă, fapt ce va contribui la creșterea competitivității in regiunile mai puțin dezvoltate din România și la dezvoltarea inteligentă a unui mediu economic durabil, datorită asistenței și activităților de sprijin derulate în cadrul proiectului, prin intermediul parteneriatului. Se vor crea minim 72 locuri de muncă, respectiv minim 2 locuri de muncă / afacere.

Site-ul proiectului: -

                                  

Titlu proiect: Un parteneriat pentru incluziunea economico-sociala a comunitatii marginalizate Tirnava

Numar contract:114591

Program de finantare: POCU – Programul Operational Capital Uman

Autoritatea contractanta: Autoritatea de Management AM POCU

Coordonator proiect: Fundația Centrul European de Integrare a Romilor

Parteneri: Comuna Tirnava, Liceul Tehnologic Stanescu Valerian Tîrnava, UAT Județul Sibu, CIT-IRECSON Centrul de Informare Tehnologica SRL și Social COM S.R.L

Valoare: 15.047.569,18 lei

Durata:36 luni

Scopul proiectului: creșterea gradului de incluziune a membrilor comunității marginalizate care include populație de etnie roma, prin măsuri integrate de ocupare, locuire, educație, formare profesională, sănătate și asistență socială în scopul reducerii fenomenului de sărăcie generalizată.

Site-ul proiectului:-

                                                              

Titlu proiect: Dezvoltarea capacităţii de transfer şi comercializare a rezultatelor din cercetare în cadrul institutelor de cercetare şi a centrelor de cercetare aplicativă din România - implementarea unui model pilot

Număr contract: 10S/04.02.2015

Program de finanţare: Planul Sectorial

Auroritatea Contractantă: Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

Coordonator proiect : Universitatea POLITEHNICA Bucureşti

Parteneri:   

  • Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării INCDMTM, București
  • Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie – INCDTP, București
  • Centrul de Informare Tehnologică CIT-IRECSON, București
  • Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Inginerie Electrică – ICPE - CA, București
  • Asociația Romana de Transfer Tehnologic şi Inovare - ARoTT

Valoare: 1500000 lei

Durata: 16 luni

Scopul proiectului: Model pilot pentru funcţiunile de transfer şi valorificare a rezultatelor din cercetare / expertizei ştiinţifice şi tehnice a institutelor şi a centrelor de cercetare aplicativă din România, în vederea implementării

http://www.upb.ro/mmm/index.php

 

Titlu proiect: START-UP în doi paşi – educaţie antreprenorială bazată pe inovare şi ajutor de minimis, ID149776

Număr contract: POSDRU/176/3.1./S/149776

Program de finanţare: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa prioritară: 3 Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor

Domeniul major de intervenţie:3.1 Promovarea culturii antreprenoriale

Auroritatea Contractantă: Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia

Coordonator proiect: Camera de Comerţ şi Industrie Braşov

Parteneri:

  • Camera de Comerţ şi Industrie Bacău
  • Asociaţia Happy Moms
  • Centrul de Informare Tehnologică CIT-IRECSON, București

Valoare: 6.861.536,00 lei, din care valoare angajata in proiect 342.213,44 din care 6844,27 lei (2%) cofinantare

Durata: xxxx

Obiectiv general: Creşterea abilităţii persoanelor de a materializa idei de afaceri prin dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi manageriale

http://startup.ccibv.ro/