,,Un parteneriat pentru incluziunea economico-sociala a comunitatii marginalizate Tirnava - POCU 138/4/1/114591”

În data de 16.02.2018 a fost semnat contractul de finantare POCU 138/4/1/114591 - ,,Un parteneriat pentru incluziunea economico-sociala a comunitatii marginalizate Tirnava”, beneficiar Fundația Centrul European de Integrare a Romilor, în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu Comuna Tirnava, Liceul Tehnologic Stanescu Valerian Tîrnava, UAT Județul Sibu, CIT-IRECSON Centrul de Informare Tehnologica SRL și Social COM S.R.L.. Data finalizării proiectului este 18.02.2021.

Valoarea totală a proiectului: 15.047.569,18 lei, din care 12.598.383,14 lei finanțare nerambursabilă din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020, 2.100.854,21 lei finanțare nerambursabilă din buget national și 348.331,83 contribuție proprie lider și parteneri.

Obiectivul general al proiectului: creșterea gradului de incluziune a membrilor comunității marginalizate care include populație de etnie roma, prin măsuri integrate de ocupare, locuire, educație, formare profesională, sănătate și asistență socială în scopul reducerii fenomenului de sărăcie generalizată.

Rezultate așteptate: 50 de copii sprijiniți și 30 de părinți informați și consiliați pe probleme legate de dezvoltarea și educarea părinților, 150 de copii beneficiari de servicii de consiliere și orientare școlară, 150 de copii beneficiari de servicii educaționale și 50 de parinți implicați în activități educaționale, 300 de persoane de etnie roma implicate în măsuri active în vederea stimulării și asigurării ocupării pe piața muncii, 300 de persoane de etnie roma informate și consiliate în carieră, 250 de persoane mediate pentru asigurarea angajabilității, 70 de persoane de etnie roma integrate pe piata muncii și pentru care se vor subventiona locurile de muncă, 100 de persoane formate competente antreprenoriale, 100 de persoane participante la sesiunile de mentorat, 15 caștigători desemnați și 15 afaceri subvenționate, funcționale și sustenabile, 30 de locuri de muncă create, un Centru Comunitar de Incluziunea Socială inființat, 570 de persoane selectate și înscrise în grupul țintă, 30 de persoane vârstnice sprijinite prin servicii sociale integrate, 200 copii și 370 de adulți beneficiari de un pachet integrat de servicii sociale, 200 de persoane beneficiare de servicii socio-medicale de prevenție, 10 locuințe consolidate și refăcute, 120 de persoane conciliate d.p.d.v. juridic, 570 de persoane de etnie roma implicate activ in viata comunitară, un parteneriat comunitar și parteneriate bilaterale cu actori instituționali relevanți realizate, 80 de tineri de etnie roma constientizati cu privire la problematica drepturilor omului și luptei împotriva discriminării.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020