„START-UP diaspora–valoare adăugată prin inovare la procesul formării avantajelor competitive ale României” (POCU/89/3/7/107751)

Prin proiect se dezvoltă oportunități crescute de înființare de noi afaceri inovative prin acordarea a 34.000 euro pentru înființarea unei afaceri de către persoane cu vârsta peste 18 ani (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă), care îți au reședința sau domiciliul în ultimele 12 luni în Spania și Italia, precum și alte state europene.

 

Scopul este înființarea a 36 start-upuri inovative ce vor genera pe termen scurt si lung noi locuri de muncă, fapt ce va contribui la creșterea competitivității in regiunile mai puțin dezvoltate din România și la dezvoltarea inteligentă a unui mediu economic durabil, datorită asistenței și activităților de sprijin derulate în cadrul proiectului, prin intermediul parteneriatului. Se vor crea minim 72 locuri de muncă, respectiv minim 2 locuri de muncă / afacere.

 

Principalele activități ale proiectului sunt:

  • Campanii de informare a potențialilor beneficiari cu privire la programul de formare antreprenoriala, la metodologia de intrare în proiect și la condițiile de accesare a finanțării;
  • Formarea antreprenorială pentru 300 de persoane atât prin organizarea unor sesiuni de formare „competențe antreprenoriale” conform legislației naționale din România, precum și  sesiuni de sprijin / instruire nonformala cu scopul de a-și îmbunătăți și dezvolta planul de afaceri deja elaborat la sesiunea de formare;
  • Organizarea Competiției planurilor de afaceri care are ca scop selectarea planurilor de afaceri care vor fi finanțate în cadrul proiectului pe baza unei metodologii care va asigura transparența, echidistanta, obiectivitatea și nediscriminarea în luarea deciziilor;
  • Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat antreprenorilor ce au fost selectați spre finanțare;
  • Monitorizarea schemei de antreprenoriat a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate pe o perioadă de 12 luni;
  • Monitorizarea afacerilor înființate in perioada de sustenabilitate va continua și după încheierea finanțării acestora pe o perioada de încă 6 luni.

 

Pentru informatii suplimentare:

Raluca Savulescu

Tel. 0724622983

e-mail: raluca.savulescu@irecson.ro

www.cit-irecson.ro