INSTITUŢII DIN ROMÂNIA

 • Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice – Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

http://www.research.ro/

 • Universitatea POLITEHNICA Bucureşti

http://www.research.ro/

 • Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000, Măgurele

http://www.inoe.ro/ro.html

 • Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Chimico-Farmaceutică ICCF Bucureşti

http://cfarm.ncpri.ro/

 • Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare – IMNR

http://www.imnr.ro/

 • Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Microtehnologie – IMT Bucureşti

http://www.imt.ro/

 • Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Materialelor – INCDFM

http://www.infim.ro/

 • Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului – INFP

http://www.infp.ro/

 • Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare Aerospaţială Elie Carafoli – INCAS

http://www.incas.ro/

 • Asociaţia Română pentru Transfer tehnologic şi Inovare AroTT

http://www.arott.ro/

 • Reţeaua Naţională pentru Inovare şi Transfer Tehnologic - ReNITT 

http://www.research.ro/ro/categorie/1065/sistemul-de-cercetare-infrastructura-inovare-si-transfer-tehnologic

 • Consiliul RINNO - Consiliului de Dezvoltare Inovativa Transfrontiera România - Bulgaria