„SolidarNET – o rețea de întreprinzători responsabili sociali” (POCU/449/4/16/127303)

Începând cu 23 aprilie 2019, Universitatea „George Bacovia” implementează proiectul „SolidarNET – o rețea de întreprinzători responsabili sociali” (POCU/449/4/16/127303) cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, în cadrul axei prioritare 4 „Incluziune socială și combaterea sărăciei”, Obiectivul tematic 9: „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare”, Prioritatea de investiții 9.v: “ Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă “, Obiectivul specific 4.16. „ Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă”.

Prin proiect se dezvoltă oportunități crescute de înființare de noi afaceri sociale inovative prin acordarea unei subvenții de max. 462.380 lei pentru înființarea a 21 de întreprinderi sociale de către persoane fizice, cu reședința sau domiciliul în mediul rural sau urban în regiunile de implementare a proiectului, respectiv Nord-Vest, Nord-Est și Sud-Est și care intenționează să dezvoltarea unei afaceri sociale.

Se vor înființa 21 de întreprinderi sociale inovative ce vor genera noi locuri de muncă, în special în rândul grupurilor vulnerabile, fapt ce va contribui la creșterea competitivității in regiunile mai puțin dezvoltate din România, la dezvoltarea inteligentă a unui mediu economic durabil, precum și la asigurarea incluziunii sociale în rândul persoanelor aflate în dificultate. Se vor crea 105 locuri de muncă, cu accent pe creșterea gradului de ocupare în rândul persoanelor vulnerabile, respectând principiile stipulate în Legea nr.219/2015 privind economia socială.

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:

 • Campanie de informare / conștientizare a potențialilor beneficiari cu privire la programul amplu de formare antreprenorială în economie socială, la metodologia de intrare în proiect și la condițiile de accesare a finanțării;
 • 105 persoane formate atât prin organizarea unor sesiuni de formare „antreprenor în economie socială” conform legislației naționale din România, precum și  sesiuni de sprijin / instruire nonformala cu scopul de a-și îmbunătăți și dezvolta planul de afaceri deja elaborat la sesiunea de formare;
 • 50 de persoane formate în „expert accesare fonduri”, precum și 50 de persoane formate în „manager inovare”;
 • Competiția planurilor de afaceri care are ca scop selectarea planurilor de afaceri sociale care vor fi finanțate în cadrul proiectului pe baza unei metodologii care va asigura transparența, echidistanta, obiectivitatea și nediscriminarea în luarea deciziilor organizată;
 • 21 de noi întreprinderi sociale finanțate și dezvoltate;
 • 105 locuri de muncă create
 • servicii personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat acordate antreprenorilor sociali ce au fost selectați spre finanțare;
 • 21 de întreprinderi sociale nou înființate monitorizate în vederea asigurării unei funcționări adecvate și dezvoltării afacerilor finanțate pe o perioadă de 12 luni;
 • 21 de antreprenori sociali participanți la schimbul de bune practici „peer review„ ce se organizează între întreprinderile finanțate prin proiect și diferite entități de economie socială din diferite state europene cu tradiție în acest domeniu.

Proiectul se derulează în perioada 22 aprilie 2019 – 21 aprilie 2022 cu un buget de 13.811.603,55 lei (din care 13.647.888,70 lei asistență financiară nerambursabilă și 163.714,85 lei cofinanțare) și este implementat în parteneriat cu Centrul de Informare Tehnologică – IRECSON București și Centrul pentru Afaceri Solidare SRL București.

Pentru informații suplimentare persoană de contact:

 • doamna Mihaela Mastacan – manager proiect, e-mail: rectorat@ugb.ro,
 • dna Andreea Simion - coordonator activitati P1, CIT-IRECSON, e-mail andreea.simion@irecson.ro
Slideshow
„SolidarNET – o rețea de întreprinzători responsabili sociali” (POCU/449/4/16/127303)