Instrucțiuni pentru înscrierea în apelul Competențe Digitale pentru IMM-uri

Anexa 1
  • Dupa ce s-a încarcat și Anexa 1, proiectul se blochează, apăsând butonul aferent din partea din dreapta sus a ecranului.
blocare proiect
  • Atenţie - toate documentele încărcate în platformă trebuie să fie în format pdf. asumate cu semnătură electronică calificată a reprezentantului legal/persoanei împuternicite.

 

Ulterior, ADR va solicita transmiterea/actualizarea următoarelor documente, după caz (control+click pe fiecare anexa pentru a o putea descarca):

  • Adeverință pentru fiecare persoană care are calitatea de angajat pentru care se solicită formare, din care să rezulte că respectiva persoană este încadrată cu contract individual de muncă la respectivul IMM;
  • Împuternicire persoană care angajează răspunderea IMM, dacă este cazul;
  • Certificate de atestare fiscală pentru sediul principal și, acolo unde este cazul, certificate de atestare fiscală pentru sediile secundare ale IMM, care indică nivelul obligațiilor bugetare datorate și restante, aferente impozitelor, taxelor și contribuțiilor la bugetul general consolidat, respectiv bugetul local, în termen de valabilitate la momentul prezentării;
  • Cazier judiciar al reprezentantului legal;

 

Secțiunea anterioară    Exprimă-ți interesul pentru cursurile oferite prin proiect