* Cyber-Physical Systems (CPS)

Cyber-Physical Systems (CPS)

Scopul cursului este familiarizarea cursanților cu conceptele de bază integrate în sistemele fizice-cibernetice, să recunoască sfera și impactul potențial al utilizării CPS, să dezvolte cunoştinţele despre tehnologiile digitale în domeniul rețelelor de senzori și actuatoare integrate în CPS și să identifice modalități de participare la asigurarea securității acestora.

Cui se adresează?

Cursul se adresează IMM-urilor cu activitate economică în industrie (în special în industria prelucrătoare, construcțiilor auto, transport şi logistică, construcţii şi IT), agricultură, turism și comerț.

Impactul cursului

Sistemele (CPS) au un impact semnificativ asupra rezistenţei şi productivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM). lată câteva moduri în care IMM poate beneficia de CPS:

Eficienţă sporită: integrarea CPS permite IMM să automatizeze diferite procese, ceea ce duce la o eficienţă îmbunătăţită, costuri reduse şi productivitate crescută. Prin conectarea dispozitivelor fizice cu sisteme inteligente, sarcinile pot fi simplificate, reducând munca manuală şi permiţând operaţiuni mai rapide.

Procesul decizional îmbunătătit: CPS oferă IMM capabilităţi de colectare, analiză şi monitorizare a datelor în timp real. Acest lucru permite o mai bună luare a deciziilor, bazată pe informaţii precise şi actualizate. IMM poate folosi aceste date pentru a-şi optimiza operaţiunile, pentru a identifica decalajele de performanţă şi pentru a lua decizii de afaceri informate.

Siguranţă şi securitate îmbunătăţite: CPS poate contribui la un mediu de lucru mai sigur în IMM. Prin integrarea sistemelor fizice şi digitale, devine posibilă monitorizarea şi controlul parametrilor de siguranţă în timp real. Aceasta include domenii precum siguranţa lucrătorilor,

întreţinerea maşinilor și monitorizarea mediului.

Flexibilitate şi adaptabilitate sporite: CPS permite IMM să fie mai agil şi mai receptiv la nevoile pieţei în schimbare. Interconectarea dispozitivelor şi sistemelor permite ajustări şi personalizare rapide, permiţând IMM să-şi adapteze rapid operaţiunile şi produsele pentru a

satisface cerinţele clienţilor.

Experienţă îmbunătăţită a clienţilor: prin utilizarea tehnologiilor CPS, IMM poate îmbunătăţi experienţa generală a clienţilor. De exemplu, sistemele inteligente pot fi folosite pentru a urmări nivelurile de inventar, pentru a anticipa cererea şi pentru a asigura livrarea la timp. Acest lucru are ca rezultat o mai bună satisfacție și loialitate a clienţilor. În general, integrarea sistemelor ciber-fizice oferă numeroase beneficii pentru IMM, variind de la eficienţă şi productivitate crescute la siguranţă şi experienţă îmbunătăţite. Este un domeniu cu un potenţial imens de creştere și inovare.

Alte cursuri oferite:

 

Secțiunea anterioară    Secțiunea următoare