* Învățarea automată (Machine Learning)

Machine Learning

Scopul acestui curs este acela de a instrui personalul tehnic al unei firme şi a-i dezvolta cunoştinţele despre tehnologiile de învățare automată, precum şi aptitudinile de a implementa în practică aceste cunoștințe.

Cui se adresează?

Cursul se adresează unui spectru larg de IMM-uri care pot beneficia de avantajele și aplicațiile algoritmilor de învățare automată în moduri specifice, cum ar fi IMM-urile din:

  • domeniul producției de bunuri;
  • sectorul sănătății și farmaceutic;
  • domeniul consultanței și management;
  • sectorul retail și comerț electronic;
  • sectorul asigurărilor și serviciilor financiare.

Impactul cursului

Dezvoltarea competențelor tehnice și abilităților practice: Cursul va consolida cunoștințele tehnice ale participanților, oferindu-le înțelegerea principiilor, algoritmilor și conceptelor fundamentale ale învățării automate. Aceasta va permite angajaților să abordeze provocările și oportunitățile oferite de tehnologia învățării automate și să fie în pas cu evoluțiile tehnologice din domeniu.

Aplicarea practică a cunoștințelor: Participanții vor dobândi abilități practice în utilizarea tehnologiilor de învățare automată, cum ar fi prelucrarea datelor, construirea și antrenarea modelelor de învățare automată și evaluarea rezultatelor. Acest lucru le va permite să aplice cunoștințele în practică și să devină mai eficienți și mai competenți în utilizarea tehnologiei învățării automate.

Inovare și creștere a produselor și serviciilor: Prin dobândirea abilităților învățării automate, angajații vor fi capabili să dezvolte și să implementeze soluții inovatoare în produsele și serviciile IMM-ului. Ei vor putea utiliza tehnologiile avansate pentru a îmbunătăți produsele existente, pentru a dezvolta produse noi și pentru a oferi soluții personalizate bazate pe date, ceea ce poate conduce la atragerea de noi clienți și la creșterea cifrei de afaceri.

Eficiență operațională și reducerea costurilor: Utilizarea învățării automate în procesele de afaceri poate aduce o eficiență operațională crescută și o reducere a costurilor. Angajații formați vor putea automatiza anumite sarcini, vor putea identifica și elimina ineficiențele și vor putea îmbunătăți procesele interne, contribuind astfel la creșterea rentabilității și competitivității IMM-ului.

Acces la noi piețe și clienți: Odată ce angajații devin familiarizați cu tehnologia învățării automate, IMM-ul va putea să abordeze noi piețe și să atragă noi clienți. Utilizarea învățării automate poate permite personalizarea și adaptarea produselor și serviciilor în funcție de nevoile specifice ale diferitelor segmente de clienți, deschizând astfel noi oportunități de afaceri și extindere a pieței.

Creșterea competitivității: IMM-urile vor fi în măsură să ofere produse și servicii inovatoare, personalizate și adaptate nevoilor specifice ale clienților, fapt care le va permite să se diferențieze pe piață și să concureze eficient cu alte întreprinderi.

Eficientizarea proceselor interne: Utilizarea învățării automate poate conduce la automatizarea și optimizarea unor sarcini și procese interne, cum ar fi prelucrarea datelor, analiza informațiilor și luarea deciziilor. Prin eliminarea activităților manuale și repetabile, IMM-urile vor câștiga timp și vor reduce erorile umane, crescând astfel eficiența operațională și reducând costurile.

Dezvoltarea de produse și servicii noi: Cunoștințele și competențele dobândite învățarea automată vor permite angajaților să identifice oportunități de inovare și să dezvolte noi produse și servicii. De exemplu, pot fi create asistenți virtuali, aplicații mobile inteligente sau soluții de automatizare a proceselor, aducând astfel plus valoare în afacere.

Îmbunătățirea relației cu clienții: Prin utilizarea tehnologiilor de învățare automată, IMM-urile pot oferi experiențe personalizate și adaptate nevoilor individuale ale clienților. De exemplu, prin analiza datelor, se pot face recomandări personalizate de produse sau servicii, se pot crea chatbot-uri pentru asistență rapidă sau se pot dezvolta soluții de suport clienți bazate pe învățare automată. Toate acestea vor contribui la creșterea satisfacției clienților și fidelizarea acestora.

Extinderea pieței și accesul la noi clienți: Prin utilizarea învățării automate, IMM-urile pot identifica noi piețe și segmente de clienți, adaptându-și produsele și serviciile la nevoile acestora. De asemenea, pot beneficia de instrumente de analiză și predictivitate care facilitează identificarea tendințelor de piață și a oportunităților de creștere.

Alte cursuri oferite:

Secțiunea anterioară    Secțiunea următoare