* Big Data

Big Data

Scopul acestui curs este acela de a instrui angajatii diverselor companii și organizaţii pentru a le dezvolta cunoştinţele de Big Data, modelarea și managementul sistemelor, şi aptitudinile digitale în activităţile desfăşurate în cadrul companiei.

Cui se adresează?

Cursul se adresează acelor compartimente funcționale din cadrul IMM-urilor care lucrează cu seturi de date de mari dimensiuni. Fiecare IMM care desfășoară o activitate care beneficiază de expunerea la cantități considerabile de date primare, își poate forma competențe digitale avansate în lucrul cu sistemele Big Data, cu valoare intrinsecă pentru fundamentarea deciziilor strategice.

  • Sectorul I (agricultură, minerit etc.)
  • Sectorul II (industrie, construcții etc.)
  • Sectorul III (servicii, comerț, etc.)
  • Sectorul IV (produse și servicii IT, inovare, etc.):

Impactul cursului

Sunt avute în vedere următoarele:

Dezvoltarea competențelor tehnice și abilităților practice: Cursurile de formare vor permite angajaților să-și dezvolte competențele tehnice în domeniul sistemelor Big Data. Prin dobândirea acestor abilități, angajații vor putea să lucreze mai eficient și să contribuie la îmbunătățirea proceselor de producție.

Creșterea eficienței și productivității: Utilizarea tehnologiilor avansate Big Data, împreună cu sistemele de automatizare implementate, relativ la sectorul economic și domeniul de activitate, va contribui la îmbunătățirea eficienței și productivității în cadrul IMM-urilor. Prin cunoașterea și implementarea corectă a acestor tehnologii, angajații pot reduce timpii de producție, pot optimiza fluxurile de lucru și pot minimiza risipa de materiale, iar echipele de management pot lua decizii strategice corecte, bazate pe dovezi concrete. Tehnologia Big Data conduce la creșterea calității produselor și la reducerea costurilor, având un impact pozitiv asupra rentabilității și competitivității întreprinderilor.

Adaptabilitatea la schimbările tehnologice: Prin participarea la cursurile de formare, angajații devin mai adaptați și pregătiți să facă față schimbărilor tehnologice în domeniul de activitate al întreprinderii. Depinzând de sectorul economic în care activează IMM-ul, trecerea către sisteme Big Data, în conjuncție cu automatizarea procesului de producție, este o schimbare care va avea loc într-un orizont de timp mai apropiat sau mai îndepărtat. Dar este, în mod cert, o schimbare care va avea loc.

Alte cursuri oferite:

Secțiunea anterioară    Secțiunea următoare