* Cloud technologies

Cloud technologies

Scopul cursului pentru Cloud technologies este de a oferi participanților o înțelegere solidă a conceptelor și principiilor fundamentale ale cloud-ului. Cursul se concentrează pe familiarizarea participanților cu arhitectura cloud, serviciile și avantajele acestora, precum și pe dezvoltarea abilităților practice necesare pentru a lucra în medii de cloud.

Cui se adresează?

Cursul se adresează IMM-urilor cu activități economice din industrie (în special în industria prelucrătoare, construcțiilor auto, transport şi logistică, construcţii şi IT), agricultură, turism și comerț.

Impactul cursului

Tehnologia cloud poate aduce beneficii semnificative pentru IMM-uri prin reducerea costurilor şi îmbunătăţirea eficienţei operaţionale.

De asemenea, aceasta poate oferi IMM-urilor acces la tehnologii şi resurse care altfel ar fi prea costisitoare sau dificil de implementat.

IMM manevrează cantităţi importante de date, iar adevărata provocare nu este achiziţionarea datelor, ci capturarea, gestionarea şi organizarea adecvată a acestor date, astfel încât să poată fi în condiții de securitate şi de confidenţialitate.

Alte cursuri oferite:

Secțiunea anterioară    Secțiunea următoare