* Internet of things

Internet of Things

Scopul acestui curs este acela de a perfecționa angajații din IMM-uri şi a le dezvolta cunoştinţele despre folosirea internetului pentru a conecta între ele dispozitive, servicii sau sisteme automate, formând astfel o rețea de obiecte.

Cui se adresează?

Cursul se adresează IMM-urilor cu activități economice din industrie, energie și transporturi, dar va putea fi accesat și de angajați din alte domenii în care se poate aplica transformarea digitală

Impactul cursului

Dezvoltarea competențelor tehnice și abilităților practice: Cursurile de formare vor permite angajaților să-și dezvolte competențele tehnice în domeniul tehnologiilor avansate de interconectare și schimb de date IoT. Aceștia vor învăța noțiuni de bază și avansate despre utilizarea echipamentelor, arhitectura hardware și software precum și performanțele ce pot fi atinse utilizând diverse linii de comunicație de date. Prin dobândirea acestor abilități, angajații vor putea să lucreze mai eficient și să contribuie la îmbunătățirea proceselor de producție.

Adaptabilitatea la schimbările tehnologice: Prin participarea la cursurile de formare, angajații devin mai adaptați și pregătiți să facă față schimbărilor tehnologice în domeniul tehnologiilor avansate de comunicare utilizând IoT. IoT permite IMM-urilor să rămână competitive și să se adapteze rapid la noile tendințe și cerințe ale pieței, evitând depășirea sau marginalizarea din cauza stagnării tehnologice.

Alte cursuri oferite:

Secțiunea anterioară    Secțiunea următoare