Despre proiectul Competente Digitale pentru IMM-uri

logo adr

CIT-IRECSON Centrul de Informare Tehnologică (lider de consorțiu) alături de INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE ÎN INFORMATICĂ - ICI – BUCUREȘTI (Partener 1), INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN OPTOELECTRONICA - INOE 2000 (Partener 2) și INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE - IMT BUCURESTI (Partener 3) – constituind împreună consorțiul C3INCD, în calitate de parteneri ai Autorității pentru Digitalizarea României (ADR) oferă angajaților din IMM-uri posibilitatea de îmbunătățire a competențelor digitale privind tehnologiile emergente, în mod gratuit, on-line în cadrul unei platforme de e-learning pusă la dispoziție de ADR. Participarea angajaților din IMM-uri la cursuri se desfășoară în cadrul proiectului “Competențe în tehnologii avansate pentru IMM-uri”, implementat de către ADR, proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Componenta C7 Transformarea digitală, aferent investiției I19 – Scheme dedicate perfecționării/recalificării angajaților din firme.

Proiectul sprijină minim 2000 de IMM-uri pentru consolidarea competențelor digitale ale angajaților și specializarea forței de muncă în domenii tehnologice avansate.

C3INCD este unul din partenerii autorizați ADR pentru a oferi formare/perfecționare pentru îmbunătățirea competențelor IMM-urilor, cu aplicabilitate în tehnologiile avansate. Angajații IMM-urilor își vor putea îmbunătăți nivelul de cunoștințe și competențe prin participarea la programele de formare ale C3INCD în nouă domenii tehnice cheie (Internet of things, Big data, Cloud technologies, Învățarea automată, Inteligența artificială, Automatizarea proceselor robotice, Blockchain, Cyber-Physical Systems, Additive manufacturing).

Fiecare IMM eligibil are posibilitatea să primească maxim 17000 euro, fonduri nerambursabile, pentru consolidarea competențelor digitale ale angajaților și specializarea forței de muncă (valoarea totală a proiectului fiind de 36.000.000 euro); Perioada de implementare a proiectului: decembrie 2022 – decembrie 2025.

Consorțiul C3INCD are ca scop aducerea mediului de cercetare cât mai aproape de mediul de afaceri în vederea unui transfer de cunoștințe privind tehnologiile emergente care fac obiectul programului de formare. În acest fel ne dorim ca experiența și expertiza institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, institute emblematice pe domeniul lor de activitate, să fie pusă în slujba formării competențelor digitale ale personalului din IMM-uri.

Programele de dezvoltare a competențelor digitale oferite de Parteneriatul C3INCD vizează pe de o parte îmbunătățirea competențelor la locul de muncă a tuturor angajaților cu impact asupra eficienței și calității muncii acestora, și pe de altă parte îmbunătățirea producției și serviciilor oferite de IMM-uri cu impact asupra strategiei de dezvoltare a acestora.

Pentru a beneficia de cursurile oferite prin proiect, IMM-urile trebuie să se înregistreze în platforma https://proiecte.pnrr.gov.roUn set de Informații pentru înscrierea IMM-urilor în vederea sprijinului sub formă de granturi pentru competențe digitale, în format PDF, găsiţi aici

Prima pagină    Secțiunea următoare

consortiu