SEMINAR INFORMARE DIASPORA START-UP INVESTESTE IN TARA TA!

ROMA, ITALIA, 30 noiembrie 2017

Via Gino Funaioli, 54, 00151 Roma RM, Italia

.

 

Ne face o deosebită plăcere să vă adresăm invitația de a participa la Seminarul de Informare din Italia (Roma) privind activităţile proiectului INVESTEȘTE ÎN ȚARA TA!, proiect implementat de Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună, în calitate de lider de parteneriat, împreună cu Primăria Municipiului Făgăraș (Partener 1), Fundația Centrul de Resurse pentru Educație și Formare Profesională – CREFOP (Partener 2) și CIT-IRECSON Centrul de Informare Tehnologică SRL (Partener 3).

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 şi face parte din Componenta 1- Diaspora Start-Up, Axa Prioritară 3– Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.7 – Creșterea Ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană. Valoarea finanțării nerambursabile este de 12.000.179,66 lei, iar durata de implementare a proiectului este de 36 de luni, in perioada: 23.09.2017-22.09.2020.

Prin proiectul “Investește în țara ta!”se vor oferi măsuri integrate pentru grupul țintă, ce vizează sprijin prin informare, consiliere, formare antreprenorială, dar și servicii suport precum consultanță și mentorat.

Principalele rezultate preconizate ale proiectului şi impactul acestora:

336 de persoane din grupul țintă (șomeri, persoane inactive, persoane angajate), vor fi pregătite în domeniul antreprenoriatului creându-se premisele pentru dezvoltarea de noi afaceri, atât în cadrul proiectului, cât și ulterior, prin cunoștințele dobândite de aceştia.

82 noi locuri de muncă create în mediul privat din sectorul nonagricol, vor genera prin sustenabilitatea lor un efect pozitiv în rândul familiilor angajaților dar și comunităților din care aceștia provin.

41 de noi firme vor fi create și finanțate în cadrul proiectului prin acordarea de microgranturi în valoare de maximum 37.500 euro/afacere (acestea vor putea fi susținute ulterior prin fonduri disponibile la nivel național și/sau internațional pentru dezvoltarea afacerii).

Informatii suplimentare:

Bogdan Ciocanel

bogdan.ciocanel@irecson.ro

0744346602

Dan Grigore

dan.grigore@irecson.ro

0722948073