Curs Manager de inovare 25-29 septembrie 2017

Inscrierile sunt in desfasurare.

 

Tematica:

 • Elaborarea strategiei de inovare a firmei
 • Implementarea planului de realizare a strategiei de inovare al firmei
 • Coordonarea dezvoltarii profesionale a echipei
 • Coordonarea culegerii de idei creative
 • Crearea unui sistem de gestiune a datelor privind ideile de inovare
 • Elaborarea metodelor de valorificare a capitalului intelectual al firmei
 • Evaluarea procesului de inovare
 • Asigurarea continuitatii procesului de inovare

In urma absolvirii cursului veti dobandi urmatoarele unitati de competente:

Fundamentale:

 • Comunicarea interpersonală
 • Comunicarea într-o limba străină
 • Perfecţionarea pregătirii profesionale
 • Utilizarea calculatorului electronic
 • Activitatea în echipă

Generale pe domeniul de activitate:

 • Asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, a protecţiei mediului şi PSI

Specifice ocupaţiei:

 • Elaborarea strategiei de inovare a firmei
 • Implementarea planului de realizare a strategiei de inovare al firmei
 • Coordonarea dezvoltării profesionale a echipei
 • Coordonarea culegerii de idei creative
 • Crearea unui sistem de gestiune a datelor privind ideile de inovare
 • Elaborarea metodelor de valorificare a capitalului intelectual al firmei
 • Evaluarea procesului de inovare
 • Asigurarea continuităţii procesului de inovare

Cursul este acreditat de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC)

Conditie de participare: absolvent cu diploma de licenta al unei institutii de invatamant superior.

Documente ce se vor prezenta la inscriere:

 • copie  CI
 • copie certificat de nastere;
 • copie certificat de casatorie daca este cazul;
 • copie dupa  ultimul act de studii (studii superioare);
 • CV - format europass;
 • formularul de inscriere;
 • contract (in 2 exemplare);   

Durata Cursului: 5 ZILE (40 ore) + 1 zi examen

Locatia de desfasurare a cursului: Bucuresti, Bd. Lacul Tei nr.1-3, sector 2 sau la orice alta locatie dorita de solicitant.

Taxa participare curs: pentru oferta de pret va rugam sa ne contactati.

Taxa de participare include:

 • activitatea de training;
 • suport de curs;
 • diverse materiale necesare derularii in conditii optime a procesului de formare;
 • examenul de certificare;
 • diploma acreditata ANC;

Modalitati de plata: taxa se poate plati in numerar la casieria Centrului sau prin virament in conturile CIT-IRECSON.

Date de contact:  

Andreea Simion
Tel:/Fax: 0314379948

e-mail: andreea.simion@irecson.ro , cursuri@irecson.ro