* Inteligența artificială

Inteligenta Artificiala

Scopul  acestui curs este acela de a instrui angajaţii societăţilor comerciale astfel încât aceştia să aibă capacitatea de a defini şi de a aplica conceptele fundamentale ale IA, de a analiza şi evalua sistemele actuale care funcţionează pe principiile IA, precum şi de a dezvolta aplicaţii care au la bază cele mai comune modele matematice specifice IA.

* Învățarea automată (Machine Learning)

Machine Learning

Scopul acestui curs este acela de a instrui personalul tehnic al unei firme şi a-i dezvolta cunoştinţele despre tehnologiile de învățare automată, precum şi aptitudinile de a implementa în practică aceste cunoștințe.

Cui se adresează?

* Big Data

Big Data

Scopul acestui curs este acela de a instrui angajatii diverselor companii și organizaţii pentru a le dezvolta cunoştinţele de Big Data, modelarea și managementul sistemelor, şi aptitudinile digitale în activităţile desfăşurate în cadrul companiei.

Cui se adresează?

* Cloud technologies

Cloud technologies

Scopul cursului pentru Cloud technologies este de a oferi participanților o înțelegere solidă a conceptelor și principiilor fundamentale ale cloud-ului. Cursul se concentrează pe familiarizarea participanților cu arhitectura cloud, serviciile și avantajele acestora, precum și pe dezvoltarea abilităților practice necesare pentru a lucra în medii de cloud.