Curs "GESTIONAREA RISCULUI PSIHOSOCIAL "

Standardul ISO 45003 Managementul sănătăţii şi securităţii în muncă – Sănătate şi siguranţă psihologică la locul de muncă - Liniile directoare pentru gestionarea riscurilor psihosociale a fost publicat în 8 iunie 2021 şi oferă îndrumări privind gestionarea riscurilor psihologice de sănătate şi siguranţă, în cadrul unui sistem de management al sănătăţii şi securităţii în muncă (SSM). Cursul îşi propune să aducă în atenţie noutăţile acestui Standard în domeniul SSM şi modalităţile de implementare a acestora în organizaţie.

Obiective: