CIT-IRECSON ofera urmatoarele servicii:

 • Informare tehnologică, audit tehnologic, veghe şi prognoză tehnologică
 • Asistenţă şi consultanţă pentru realizarea de modele experimentale şi prototipuri
 • Asistenţă şi consultanţă pentru exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală
 • Studii de impact socio-economic, marketing, promovare pentru implementarea cercetării în mediul economic
 • Baze de date cu rezultate ale cercetărilor în domeniul statisticilor economico-sociale
 • Baze de date cu produse şi tehnologii rezultate din cercetare
 • Diseminarea rezultatelor cercetărilor către agenţii economici şi administraţia publică centrală şi locală prin organizarea de seminarii, workshopuri şi demonstraţii
 • Asigurarea de servicii suport pentru transferul de tehnologie
 • Consultanţă în afaceri (analize economico-financiare, planuri de afaceri, ofertare, promovare şi parteneriate)
 • Formarea şi specializarea resurselor umane pentru eficientizarea implementării inovării în mediul economico-social
 • Servicii de mediere a muncii pe piaţa internă
 • Asistenţă în afaceri pentru inovare şi transfer tehnologic prin elaborări de metodologii, ghiduri, manuale etc.
 • Consultanţă pentru fundamentarea dezvoltării (studii de fezabilitate, planuri de afaceri, studii de piaţă etc.
 • Cercetări statistice, studii de marketing şi sondaje de opinie (sondaje statistice în domeniul economic, studii de piaţă, sondaje sociale şi de testare a opiniei publice, analize de ramură, analize în domeniul resurselor umane, monitorizare)
 • Organizarea de expoziţii, seminarii, conferinţe – acţiuni suport pentru inovare