CIT-IRECSON ofera urmatoarele servicii:

  • Diseminare de cunoştinţe: organizări de seminarii, workshopuri, demonstraţii
  • Audit de inovare pentru imbunătăţirea managementului inovării
  • Transfer de tehnologie: elaborări de proceduri, metodologii, ghiduri, manuale, formare a resursei umane pentru implementarea trasferului de know-how şi asistenţă 
  • Consultanţă în afaceri: analize, ofertare, promovare, parteneriate, studii de piaţă, planuri de afaceri, studii de fezabilitate, studii de impact
  • Formare / Specializare: formarea şi specializarea resurselor umane pentru eficientizarea implementării inovării în mediul economico-social (managementul inovării, proprietatea intelectuală, brokerajul de tehnologii si antreprenoriat)
  • Proprietate intelectuală: asistenţă pentru protejarea si comercializarea drepturilor de proprietate intelectuala
  • Implementarea sistemului de management al inovării SR 13572:2016, utilizarea standardelor în domeniul inovării şi a reglementărilor care le conţin (SR 13547:2012 şi SR 13572:2016)
  • Consultanta in elaborarea cererilor de finantare: pentru POCU, POC, POR, PNDR (intreprinderi non agricole) si asistenta in implmentarea proiectelor
  • Audit tehnologic pentru societati comerciale si organizatii cercetare-dezvoltare