curs Manager in activitatea de turism

Obiectiv: Formarea unor profesionisti desavarsiti in domeniul turismului, care prin cunostintele, deprinderile si abilitatile lor de varf sa conduca cu competenta si eficienta societatile comerciale de turism.       

Cursul se adreseaza persoanelor care lucreaza ca manageri in unitatile turistice si celor care doresc sa se pregateasca pentru aceasta ocupatie.

In urma absolvirii cursului, prin depunerea unui dosar, puteti obtine de la Ministerul Turismului, Brevetul de Manager in activitatea de turism, brevet care va poate ajuta la obtinerea licentei de turism, licenta necesara la deschiderea unei agentii de turism.                                      

Tematica:

 • Asigurarea sistemului de organizare functionala a unitatii
 • Asigurarea securitatii si sanatatii in munca si a protectiei mediului
 • Comunicare in limba straina
 • Conducerea proceselor pentru ameliorarea continua a calitatii in unitate
 • Comunicare interactiva
 • Conducerea compartimentelor operationale si functionale ale unitatii
 • Coordonarea activitatilor realizate prin furnizori si parteneri
 • Planificarea activitatilor unitatii
 • Rezolvarea problemelor complexe
 • Elaborarea strategiilor de dezvoltare a unitatii
 • Gestionarea patrimoniului si a resurselor financiare
 • Dezvoltarea continua a potentialului propriu
 • Activitatea in echipa
 • Utilizarea tehnicii informatice
 • Coordonarea administrarii resurselor umane
 • Adaptarea la cerintele pietei prin promovarea inovatiei si a schimbarii in unitate
 • Fundamentarea si implementarea programelor de marketing 

In urma absolvirii cursului veti dobandi urmatoarele unitati de competente:

Fundamentale:

 • Rezolvarea problemelor complexe
 • Comunicare interactivă
 • Comunicare în limbă străină
 • Dezvoltarea continuă a potenţialului propriu
 • Activitatea în echipă

Generale pe domeniul de activitate:

 • Utilizarea tehnicii informatice
 • Planificarea activităţilor unităţii
 • Conducerea proceselor pentru ameliorarea continuă a calităţii în unitate
 • Asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă şi a protecţiei mediului

Specifice ocupaţiei:

 • Conducerea compartimentelor operaţionale şi funcţionale ale unităţii
 • Coordonarea administrării resurselor umane
 • Fundamentarea şi implementarea programelor de marketing
 • Coordonarea activităţilor realizate prin furnizori şi parteneri
 • Gestionarea patrimoniului şi a resurselor financiare
 • Adaptarea la cerinţele pieţei prin promovarea inovaţiei şi a schimbării în unitate
 • Asigurarea sistemului de organizare funcţională a unităţii
 • Elaborarea strategiilor de dezvoltare a unităţii 

Beneficii :

 • dobandirea unor cunostinte teoretice si practice necesare desfasurarii cu succes a activitatii de management;
 • la sfarsitul cursului, in urma examenului de evaluare, participantii vor obtine  certificatul de absolvire a cursului de perfectionare pentru ocupatia MANAGER IN ACTIVITATEA DE TURISM, certificat recunoscut de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului precum si de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale. Acest certificat sta la baza eliberarii Brevetului de Turism de catre MECTS – Autoritatea Nationala pentru Turism, in conditiile normelor in vigoare. 

Cursul este acreditat de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC)

Conditie de participare: absolvent cu diploma de licenta al unei institutii de invatamant superior.

Documente ce se vor prezenta la inscriere:

 • copie  CI/BI;
 • copie certificat de nastere;
 • copie certificat de casatorie daca este cazul;
 • copie dupa  ultimul act de studii (studii superioare);
 • CV - format europass;
 • formularul de inscriere;
 • contract (in 2 exemplare);

Durata Cursului: 6 luni.

Mod de desfasurare a cursului: vineri intre orele 16.30-20.30 si sambata intre orele 10.00-14.00.

Locatia de desfasurare a cursului: Bucuresti, Bd. Lacul Tei nr.1-3, sector 2

Pentru fiecare participant in plus pe care il aduceti la cursul nostru, primiti o reducere de 10% din taxa de participare la curs.

Daca platiti cursul integral primiti o reducere de 10%.

Taxa de participare include:

 • activitatea de training;
 • suport de curs;
 • diverse materiale necesare derularii in conditii optime a procesului de formare;
 • examenul de certificare;
 • diploma acreditata ANC;

Modalitati de plata: taxa se poate plati in numerar la casieria Institutului sau prin virament in conturile IRECSON.

Acest curs se organizeaza si in orasele: Cluj-Napoca, Targu Mures, Iasi.

Date de contact:  

Andreea Simion
Tel:/Fax: 0314379948

e-mail: andreea.simion@irecson.ro , cursuri@irecson.ro