curs Broker de tehnologii

Tematica:

 • Dezvoltarea portofoliului de client si retelelor de colaborare
 • Promovarea produselor, tehnologiilor si serviciilor tehnologice
 • Acordarea de asistenta pentru alegerea ofertei sau cererii optime
 • Acordarea asistentei necesare pentru realizarea transferului
 • Cooperarea cu alte parti implicate in transferul tehnologic

In urma absolvirii cursului veti dobandi competenţe cheie:

 • Comunicare în limba oficială;
 • Comunicare în limbi străine;
 • Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie;
 • Competenţe informatice;
 • Competenţa de a învăţa;
 • Competenţe sociale şi civice;
 • Competenţe antreprenoriale;
 • Competenţa de exprimare cultural

Competenţe generale:

 • Aplicarea normelor de sănătatea şi securitatea muncii
 • Aplicarea normelor de protectia mediului
 • Aplicarea normelor de calitate

Competenţe specifice:

 • Dezvoltarea portofoliului de clienţi şi a reţelelor de colaborare
 • Promovarea produselor, cunoştinţelor, tehnologiilor, serviciilor tehnologice
 • Acordarea de asistenţă tehnică pentru alegerea ofertei sau cererii optime
 • Acordarea consultanţei necesare realizării transferului tehnologic
 • Cooperarea cu alte părţi implicate în transferul tehnologic

Cursul este acreditat de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC)

Conditie de participare: absolvent cu diploma de licenta al unei institutii de invatamant superior.

Documente ce se vor prezenta la inscriere:

 • copie  CI/BI
 • copie certificat de naster
 • copie certificat de casatorie daca este cazul
 • copie dupa  ultimul act de studii (studii superioare);
 • CV - format europass;
 • formularul de inscriere
 • contract (in 2 exemplare);

 

Durata Cursului: 3 ZILE (24 ore).

Locatia de desfasurare a cursului: Bucuresti, Bd. Lacul Tei nr.1-3, sector 2

Taxa de participare: pentru oferta de pret va rugam sa ne contactati.

Taxa de participare include:

 

 • activitatea de training;
 • suport de curs;
 • diverse materiale necesare derularii in conditii optime a procesului de formare;
 • examenul de certificare;
 • diploma acreditata ANC;

 

Modalitati de plata: taxa se poate plati in numerar la casieria Institutului sau prin virament in conturile IRECSON.

Acest curs se organizeaza si in orasele: Cluj-Napoca, Targu Mures, Iasi.

Date de contact:  

Andreea Simion
Tel:/Fax: 0314379948

e-mail: andreea.simion@irecson.ro , cursuri@irecson.ro

.