CIT-IRECSON organizează în perioada 22-26 februarie 2016 cursul de formare profesională în domeniul “Manager de inovare” (Managementul CDI) , Cod COR 242106

Cursul este autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări, iar absolvenţii vor primi Diplomă recunoscută de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanele Vârstnice.

Cursul se desfasoară în Bicureşti pe parcursul a 5 zile şi se va finaliza cu un examen ce va consta din 2 probe, o probă scrisă - un test grilă şi o probă orală - susţinerea proiectului realizat pe parcursul cursului.

Examenul va avea loc în prima zi după terminarea cursului.

Pentru oferta de pret va rugam sa ne contactati.

În vederea înscrierii şi redactării contractelor de scolarizare sunt necesare următoarele documente scanate:

 - copie carte de identitate

- copie certificat de naştere

- copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)

- CV 

- copie ultima diplomă de studii

- copie după CUI, în cazul în care doriţi înscrierea pe persoană juridică

În functie de numărul solicitărilor, cursul poate fi organizat şi în alte regiuni

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să vă adresaţi D-nei Corina.

Telefon / Fax:  031 437 99 48

e-mail: office@cit-irecson.ro