curs “Transferul tehnologic” - 04-08 aprilie 2022

CIT-IRECSON Centrul de Informare Tehnologică, va organiza cursul “Transferul tehnologic” în perioada 11-15 martie 2022.

Cursul va avea o durată de 30 ore şi se va desfăşura în sistem on-line.

Tematica este adaptată nevoilor de valorificare a rezultatelor de CD prin transfer tehnologic, dinspre organizațiile din Sistemul Naţional de CDI către mediul de afaceri.

Scopul cursului este de a sprijini organizațiile din cadrul Sistemului Național de CDI în procesul de inovare prin abordarea  activităților privind transferul tehnologic și a beneficiilor rezultate în urma acestora.

Cursul abordează procesul de transfer tehnologic, obiectele, instrumentele şi rezultatele acestuia, inclusiv Ordin MEC nr. 6199/16.12.2020 privind Modelul Registrului de evidență a rezultatelor activităților de CD şi Ordin MEC nr. 5941/03.11.2020 privind înființarea și dezvoltarea SPIN-OFF.

La sfârşitul cursului, în urma examenului de evaluare, participanţii vor obţine certificatul de absolvire a cursului de perfecţionare TRANSFERUL TEHNOLOGIC, certificat eliberat de CIT-IRECSON Centrul de Informare Tehnologică.

Examenul constă în susţinerea a 2 probe, o probă scrisă - un test grilă şi o probă orală - susţinerea proiectului realizat pe parcursul cursului.

În măsura în care consideraţi că acest curs poate fi de interes pentru instituţia dvs., vă stăm la dispoziţie şi cu alte informaţii.

Persoana contact:

Bogdan Ciocanel

0744 346 602

bogdan.ciocanel@irecson.ro