Curs Proprietate intelectuala, 11.02.2022-15.02.2022

In perioada 11-15 februarie 2022 se va desfasura on-line cursul de Proprietate intelectuala.

PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

(curs de perfecţionare)

Obiective:

• Dobândirea principalelor noţiuni şi concepte ale proprietăţii intelectuale

• Identificarea organismelor abilitate să asigure protecţia creaţiilor industriale şi a legislaţiei în vigoare

• Înţelegerea modului în care se face brevetarea în România şi în străinătate

• Înţelegerea cadrului organizaţional de desfăşurare a managementului proprietăţii intelectuale

• Noţiuni privind managementul proprietăţii industriale

• Înţelegerea rolului dreptului proprietăţii industriale, a beneficiilor rezultate în urma protecţiei acestui drept

• Înţelegerea modului de redactare a unei cereri de brevet de invenţie şi a criteriilor de examinare a unei 

  cereri de brevet în România şi în străinătate

• Înţelegerea modului în care se fac căutări în baze de date relevante


Cursul se adresează persoanelor care sunt implicate în activităţi privind protecţia drepturilor de proprietate intelectuală, urmărirea beneficiilor rezultate în urma protecţiei acestor drepturi şi managementul proprietăţii intelectuale. 

Tematica:

• Termeni şi definiţii privind proprietatea intelectuală, Cadrul organizaţional de desfăşurare a managementului proprietăţii intelectuale, Obiectele proprietăţii intelectuale, Condiţii de protecţie a proprietăţii intelectuale, Brevetarea în România şi străinătate;

• Procesul de management al proprietăţii intelectuale, Baze de date relevante pentru stadiul tehnicii în vederea stabilirii oportunităţii brevetării, Redactarea unei cereri de brevet, Proceduri pentru depunerea cererii de brevet de invenţie în România şi în străinătate, precum si criteriile de examinare aplicabile, Cadrul general privind invenţia de serviciu, Beneficii ale proprietăţii intelectuale, Rolul invenţei de serviciu în procesul de inovare;

• Ordin MEC nr. 6125/08.12.2020 privind Ghidul de Proprietate Intelectuală.

 

Examenul constă în susţinerea a 2 probe, o probă scrisă - un test grilă şi o probă orală - susţinerea proiectului realizat pe parcursul cursului.

Durata cursului: 30 ore.