„Un pas spre viitor prin acțiune și inovare”, Cod SMIS: 142182

CIT-IRECSON Centrul de Informare Tehnologică SRL, în parteneriat cu Universitatea “George Bacovia” Bacău, în calitate de lider de proiect și cu Centrul pentru Afaceri Solidare SRL derulează proiectul „Un pas spre viitor prin acțiune și inovare”, Cod SMIS: 142182, prin care 350 de studenți pot beneficia de formare in domeniul antreprenoriatului, consiliere și mentorat în afaceri. De asemenea, prin proiect, pe baza competitiei planurilor de afaceri, se vor finanta un numar de 18 planuri cu sume de până la 339045 lei.

 

Dacă ești interesat de participarea la proiect, ai domiciliul/resedința în Regiunea de Nord-Est (judetele Iași, Suceava, Bacău, Neamț, Botoșani, Vaslui)  și dacă ești student la unul dintre ciclurile de învățământ (licență, master, doctorat), cu excepția celor din anul I la programul de licență, completează formularul de mai jos pentru a fi inclus în grupul țintă al proiectului.
https://forms.gle/5ZvaQbYAjp9NRZDP9