Curs "GESTIONAREA RISCULUI PSIHOSOCIAL "

Standardul ISO 45003 Managementul sănătăţii şi securităţii în muncă – Sănătate şi siguranţă psihologică la locul de muncă - Liniile directoare pentru gestionarea riscurilor psihosociale a fost publicat în 8 iunie 2021 şi oferă îndrumări privind gestionarea riscurilor psihologice de sănătate şi siguranţă, în cadrul unui sistem de management al sănătăţii şi securităţii în muncă (SSM). Cursul îşi propune să aducă în atenţie noutăţile acestui Standard în domeniul SSM şi modalităţile de implementare a acestora în organizaţie.

Obiective: 

 • Îmbunătăţirea capacităţii de identificare a condiţiilor, circumstanţelor şi cerinţelor la locul de muncă care pot afecta sănătatea psihologică şi bunăstarea lucrătorilor;
 • Creşterea abilităţilor de identificare a factorilor de risc primari şi evaluarea acestora pentru a determina ce schimbări sunt necesare pentru îmbunătăţirea mediului de lucru;
 • Conştientizarea importanţei modului de identificare şi control a pericolelor legate de muncă şi gestionarea riscurilor psihosociale în cadrul unui sistem de management al SSM, la locul de muncă. 
   

Cursul se adresează:

 • persoanelor care administrează procese în cadrul sistemului de management al calităţii, mediului şi/sau al SSM;
 • responsabililor cu evaluarea riscurilor şi oportunităţilor;
 • evaluatorilor de risc profesional;
 • specialiştilor din numeroase domenii care pot influenţa sănătatea psihologică a unui lucrător;
 • auditorilor.

Tematica:

 • Acţiuni de abordare eficientă a riscurilor şi oprtunităţilor profesionale;
 • Modalităţi de identificare a pericolelor de natură psihosocială – aspecte ale modului în care este organizată munca, factorii sociali la locul de muncă, mediul de lucru, echipamentele şi sarcinile periculoase;
 • Riscurile psihosociale şi stresul la locul de muncă;
 • Dezvoltarea conştientizării riscului psihosocial;
 • Măsuri de control al riscurilor psihosociale legate de organizarea muncii, factorii sociali, mediul de muncă, echipamentele şi sarcinile periculoase;
 • Semne de expunere la risc psihosocial.
   

În urma absolvirii cursului vor fi dobândite următoarele competenţe

 • Gestionarea riscurilor psihosociale într-o manieră compatibilă cu alte riscuri de SSM;
 • Proiectarea, implementarea şi conducerea unui sistem performant de management de SSM integrat în procesele de afaceri mai largi ale organizaţiei;
 • Îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă ai sănătăţii, siguranţei şi bunăstării la locul de muncă, cât şi scăderea costurilor economice pentru organizaţii şi societate.
   

Documente ce se vor prezenta la înscriere: Curriculum Vitae, copii după diploma de studii, certificat de naştere şi căsătorie (dacă este cazul), carte de identitate.

Persoană de contact: Corina Ţoncu, telefon 0743/075.265

Durata cursului: 18 ore (3 zile, 6 ore/zi).

Mod de desfăşurare: on-line.

Taxa de participare include: activitatea de training, suport de curs, diverse materiale necesare derulării în condiţii optime a procesului de formare.

Lector Steluţa Nisipeanu – cercetător ştiinţific grad I în domeniul SSM, cu o activitate de peste 30 de ani în domeniul SSM, autor de cărţi şi articole de specialitate, auditor în cadrul sistemelor de management în domeniile securităţii şi sănătăţii în muncă, mediului şi responsabilităţii sociale.