Evaluarea implementării sistemului de management al inovării în vederea certificării acestuia conform Standard Român SR 13572 Sistem de management al inovării. Cerinţe.

În spiritul normelor metodologice pentru evaluarea în vederea acreditării institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (HG 477/2019), CIT-IRECSON, în calitate de entitate autorizată de Ministerul Cercetării şi Inovării pentru desfăşurarea de activităţi de inovare şi transfer tehnologic (OM nr.448/24.05.2018), sprijină INCD-urile pentru a răspunde acestor norme, prin evaluarea implementării sistemului de management al inovării în vederea certificării acestuia conform Standard Român SR 13572:2016 Sistem de management al inovării. Cerinţe.

Susţinerea INCD-urilor prin furnizarea acestor servicii poate contribui la creşterea performanţei instituţionale în domeniul inovării şi la obţinerea de avantaje competitive pentru acestea în piaţa CDI.

Au apelat la aceste servicii, următoarele INCD-uri:

  • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare – IMNR
  • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice – INCDSB
  • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI
  • Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale - ISIM TIMIŞOARA
  • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucureşti
  • Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM.
  • Institutul National de Cercetare Dezvoltare şi Încercari pentru Electrotehnică – ICMET Craiova
  • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Masurării – INCDMTM
  • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM
  • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP