Audit de inovare pentru imbunătăţirea managementului inovării

CIT-IRECSON,  în calitate de entitate autorizată de Ministerul Cercetării şi Inovării pentru desfăşurarea de activităţi de inovare şi transfer tehnologic (OM nr.448/24.05.2018), susţine activităţile de dezvoltare instituţională ale institutelor de cercetare – dezvoltare / instituţiilor de învăţământ superior şi firmelor inovatoare din Romania, prin servicii de audit de inovare în vederea creşterii performanţei organizaţionale în managementul inovării.

Au realizat audituri de inovare, următoarele organizaţii:

  • Universitatea Politehnică Bucureşti
  • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare – IMNR
  • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice – INCDSB
  • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI
  • Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale - ISIM TIMIŞOARA
  • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucureşti
  • Institutul National de Cercetare Dezvoltare şi Încercari pentru Electrotehnică – ICMET Craiova
  • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Masurării – INCDMTM
  • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM
  • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP