„Solidaritate şi responsabilitate socială” POCU/449/4/16/127525

Începând cu 17 iulie 2019, CIT-IRECSON Centrul de Informare Tehnologică este implicat în implementarea proiectului „Solidaritate şi responsabilitate socială” alături de ASOCIAŢIA CARITAS EPARHIAL GRECO-CATOLIC CLUJ (lider de parteneriat) şi CENTRUL PENTRU AFACERI SOLIDARE. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, în cadrul axei prioritare 4 „Incluziune socială și combaterea sărăciei”, Prioritatea de investiții 9.v: “Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă“, Obiectivul specific 4.16 „Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă”.

Proiectul are ca obiectiv dezvoltarea sectorului economiei sociale şi a bunăstării comunitare prin dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi manageriale pentru 105 persoane care doresc să înfiinţeze întreprinderi sociale şi prin sprijinirea înfiinţării a 21 de întreprinderi sociale şi oferirea unui suport financiar (până la 100000 euro).

Proiectul se derulează în perioada 17 iulie 2019 – 17 iulie 2022 şi se adresează persoanelor cu  vârsta peste 18 ani şi cetăţenie română, intenționează să înființeze o afacere socială şi își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, într-una din regiunile Centru, Nord-Vest, Vest.

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:

- stimularea inițiativei antreprenoriale a 105 persoane fizice care intenţionează să înfiinţeze o afacere socială în regiunile mai puțin dezvoltate (Centru, Nord-Vest, Vest );

- sprijin pentru înființarea de afaceri sociale;

- oferirea unui suport financiar pentru 21 de afaceri sociale prin oferirea de subvenţii de până la 100000 euro. Cheltuielile aferente înființării și funcționării întreprinderilor de economie socială finanțate intră sub incidența ajutorului de minimis, conform Schemei de ajutor de minimis aprobată prin Ordinul MFE nr. 772/03.08.2018.

Valoarea maximă acordată per întreprindere (pentru un plan de afaceri aprobat) este de 100.000 euro, reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Numărul minim de locuri de muncă create de către entitățile de economie socială înființate depinde de nivelul ajutorului de minimis utilizat, după cum urmează:

  • Ajutor de minimis de până la 55.000 euro – minimum 2 locuri de muncă create;
  • Ajutor de minimis de minimum 55.000 euro și mai mic de 70.000 euro – minimum 3 locuri de muncă create;
  • Ajutor de minimis de minimum 70.000 euro și mai mic de 85.000 euro – minimum 4 locuri de muncă create;
  • Ajutor de minimis de minimum 85.000 euro și maximum 100.000 euro – minimum 5 locuri de muncă create.

 

Asistenţa acordată persoanelor înscrise în grupul ţintă al proiectului

  • Derularea unui program de formare antreprenorială  specifică;
  • Activități de sprijin oferite în vederea înființării de întreprinderi sociale;
  • Furnizarea către beneficiarii ajutorului de minimis de servicii personalizate de consiliere, ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri.

 

Sustenabilitate

Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze, cel târziu la 3 luni de la semnarea contractului de subvenție, cel puțin 2 persoane, corespunzător cuantumului ajutorului de minimis primit.

Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate vor avea, în mod obligatoriu, domiciliul sau reședința în regiunea/regiunile de dezvoltare în care se implementează proiectul, în mediul urban sau rural.

Întreprinderile de economie socială înființate vor deveni operaționale (vor obține atestatul de întreprindere socială) în termen de maximum 4 luni de la semnarea contractului de subvenție.

După înființare, întreprinderile nou create trebuie să-și continue activitatea, pe durata implementării proiectului, pentru o perioadă de minimum 18 luni de la data obținerii atestatului de întreprindere socială, la care se adaugă o perioadă minimă obligatorie de 6 luni de sustenabilitate ulterior finalizării implementării proiectului.

Pe perioada celor 24 de luni  beneficiarul ajutorului de minimis va asigura continuarea funcționării întreprinderii și va menține ocuparea locurilor de muncă create.

 

Îi aşteptăm pe toţi cei care doresc să înfiinţeze o întreprindere socială şi care au domiciliul sau rezidenţa în regiunile Centru, Nord-Vest şi Vest şi se înscriu în grupul ţintă.

 

Pentru informații suplimentare persoană de contact: