Antreprenoriat prin inovare - dezvoltare inteligenta durabila in Regiunea Centru - INOV@RE (POCU/82/3/7/104174)

Componenta România Start Up Plus

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

 

Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea antreprenoriatului in reg Centru prin stimularea inițiativei antreprenoriale in rândul a 400 de persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă), prin sprijinirea lor pentru înființarea de afaceri inclusiv prin oferirea lor a unui suport financiar pentru 48 de afaceri prin oferirea de micro-granturi.

 

Prin proiect se dezvolta oportunități de înființare de noi afaceri inovative (inclusiv proiecte de tip start-up si spin-off inovativ) ce vor genera pe termen scurt si lung noi locuri de munca, fapt ce va contribui la creșterea competitivității regiunii si la dezvoltarea inteligenta a unui mediu economic durabil, datorita asistentei si activităților de sprijin derulate in cadrul proiectului, prin intermediul parteneriatului. Scopul final al proiectului este ca prin educație non-formala antreprenoriala la nivelul regiunii Centru, bazata pe inovare si transfer tehnologic, sa crească abilitatea persoanelor de a materializa ideile de afaceri, acest fapt realizându-se prin promovarea culturii antreprenoriale bazata pe inovare, susținerea si sprijinirea noilor afaceri înființate, fapt ce va contribui la atingerea obiectivului tematic 8-Axa prioritara 3-POCU.

Impactul proiectului se va reflecta direct atât la nivel individual, pentru cele 400 de persoane cuprinse in grupul țintă prin plaja de servicii si masuri de suport de care vor beneficia, prin dezvoltarea unor servicii sustenabile, prin ridicarea nivelului de competenta si a potențialului resursei umane, a spiritului antreprenorial, care poate avea ca efect stimularea investițiilor si crearea oportunităților zonale de dezvoltare comunitare, in concordanta cu strategiile naționale/ regionale/ locale existente.

Efectul pozitiv pe termen lung este potentat de faptul ca in proiect se vor oferi măsuri integrate pentru grupul țintă, ce vizează sprijin prin informare, consiliere, formare antreprenoriala, dar si servicii suport privind: stagii de practica, consultanta si mentorat.

Concret, la nivelul proiectului rezultatele care vor contribui la cresterea impactului sunt:

- 400 de persoane din grupul tinta (someri, persoane inactive, persoane angajate), vor crea premisele pentru dezvoltarea de noi afaceri, atât in cadrul proiectului, cat si ulterior, bazate pe cunoștințele dobândite.

- 96 noi locuri de munca create in mediul privat din sectorul nonagricol, vor genera prin sustenabilitatea lor un efect pozitiv in rândul familiilor angajaților dar si comunitatilor din care aceștia provin.

- 48 de firme vor fi create si finantate, vor putea la randul lor un efect pozitiv la nivelul mediului de afaceri si comunitatii in care isi desfasoara activitatea; acestea pot fi sustinute ulterior prin fonduri disponibile la nivel national si/sau international pentru dezvoltarea afacerii, dar si de catre institutii financiare prin stimulente pentru companii de tip start-up si pot crea ulterior mai multe locuri de munca noi.

- Ghidurile legate de e-business, dar si rapoartele elaborate la nivelul proiectului, respectiv cele de analiza si susținere a mediului antreprenorial la nivel regional, dar si cel dezvoltarea de mecanisme de susținere si promovare a întreprinderilor înființate si finanțate in cadrul proiectului (A3.2 si A3.3) vor contribui la influențare pozitiva a mediului de afaceri .Fiind un proiect orientat spre inovare, proiectul este de așteptat sa stimuleze firmele sa investească in activități inovatoare, dar si de a forma parteneriate public-private sau private-private, prin transfer de cunoștințe de la mediul public la mediul privat si invers. Acest efect va fi potentat de o schimbare la nivelul mentalității colective a comunităților din regiune per ansamblu, cu efect pe termen lung, prin promovare a unei imagini pozitive a zonei, asigurând în aceleași timp accesul si tratamentul egal si nediscriminatoriu al acestora.

 

 

 

 

 

Slideshow
Antreprenoriat prin inovare - dezvoltare inteligenta durabila in Regiunea Centru - INOV@RE (POCU/82/3/7/104174)