Înscrieri curs Proprietatea intelectuală

 • Obiective:
 1. Dobandirea principalelor noţiuni şi concepte ale proprietăţii intelectuale,
 2. Identificarea organismelor abilitate să asigure protecţia creaţiilor industriale şi a legislaţiei în vigoare,
 3. Înţelegerea modului în care se face brevetarea în Romania şi în străinatate,
 4. Înţelegerea cadrului organizaţional de desfaşurare a managementului proprietăţii intelectuale,
 5. Noţiuni privind managementul proprietăţii industriale,
 6. Înţelegerea rolului dreptului proprietăţii industriale, a beneficiilor rezultate în urma protecţiei acestui drept,
 7. Înţelegerea modului de redactare a unei cereri de brevet de inventie şi a criteriilor de examinare a unei cereri de brevet în Romania şi în străinătate,
 8. Înţelegerea modului în care se fac căutări în baze de date relevante

Tematica:

 • Termeni şi definiţii privind proprietatea intelectuală, Cadrul organizaţional de desfăşurare a managementului proprietăţii intelectuale, Obiectele proprietăţii intelectuale, Condiţii de protecţie a proprietăţii intelectuale, Brevetarea în România şi străinătate.
 • Procesul de management al proprietăţii intelectuale, Baze de date relevante pentru stadiul tehnicii in vederea stabilirii oportunitatii brevetarii, Redactarea unei cereri de brevet, Proceduri pentru depunerea cererii de brevet de inventie in Romania si in strainatate precum si criteriile de examinare aplicabile, Cadrul general privind invenţia de serviciu, Beneficii ale proprietăţii intelectuale, Rolul invenţei de serviciu în procesul de inovare

 

 • Durata cursului:24 h (3 zile) 
 • Numar minim de participanti: 10
 • Se elibereaza certificat de participare
 • Cursurile se vor desfăşura la sediul furnizorului de formare, CIT-IRECSON

Pentru înscrieri vă rugăm să vă adresaţi dnei Andreea Simion la următoarele contacte:

e-mail: andreea.simion@irecson.ro

tel: 0774029881