Curs Proprietate intelectuala, 11.02.2022-15.02.2022

In perioada 11-15 februarie 2022 se va desfasura on-line cursul de Proprietate intelectuala.

PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

(curs de perfecţionare)

Obiective:

• Dobândirea principalelor noţiuni şi concepte ale proprietăţii intelectuale

• Identificarea organismelor abilitate să asigure protecţia creaţiilor industriale şi a legislaţiei în vigoare

• Înţelegerea modului în care se face brevetarea în România şi în străinătate

„Un pas spre viitor prin acțiune și inovare”, Cod SMIS: 142182

CIT-IRECSON Centrul de Informare Tehnologică SRL, în parteneriat cu Universitatea “George Bacovia” Bacău, în calitate de lider de proiect și cu Centrul pentru Afaceri Solidare SRL derulează proiectul „Un pas spre viitor prin acțiune și inovare”, Cod SMIS: 142182, prin care 350 de studenți pot beneficia de formare in domeniul antreprenoriatului, consiliere și mentorat în afaceri. De asemenea, prin proiect, pe baza competitiei planurilor de afaceri, se vor finanta un numar de 18 planuri cu sume de până la 339045 lei.

 

Curs "GESTIONAREA RISCULUI PSIHOSOCIAL "

Standardul ISO 45003 Managementul sănătăţii şi securităţii în muncă – Sănătate şi siguranţă psihologică la locul de muncă - Liniile directoare pentru gestionarea riscurilor psihosociale a fost publicat în 8 iunie 2021 şi oferă îndrumări privind gestionarea riscurilor psihologice de sănătate şi siguranţă, în cadrul unui sistem de management al sănătăţii şi securităţii în muncă (SSM). Cursul îşi propune să aducă în atenţie noutăţile acestui Standard în domeniul SSM şi modalităţile de implementare a acestora în organizaţie.

Obiective: