,,Un parteneriat pentru incluziunea economico-sociala a comunitatii marginalizate Tirnava - POCU 138/4/1/114591”

În data de 16.02.2018 a fost semnat contractul de finantare POCU 138/4/1/114591 - ,,Un parteneriat pentru incluziunea economico-sociala a comunitatii marginalizate Tirnava”, beneficiar Fundația Centrul European de Integrare a Romilor, în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu Comuna Tirnava, Liceul Tehnologic Stanescu Valerian Tîrnava, UAT Județul Sibu, CIT-IRECSON Centrul de Informare Tehnologica SRL și Social COM S.R.L.. Data finalizării proiectului este 18.02.2021.